გადახდა ხორციელდება ნაღდი ანგარიშსწორებით ან თანხის გადარიცხვით კომპანიის საბანკო ანგარიშზე. დანიშნულებაში მიუთითეთ გადახდის მიზნობრიობა და თქვენი საიდენტიფიკაციო მონაცემები.

 

კომპანიის რეკვიზიტები:  

 

        კომპანიის დასახელება:    შპს "ინტერნეშენელ ჯენერალ სერვის"
     საიდენტიფიკაციო კოდი:    400196505  
                      მისამართი:    თბილისი 0102, ივანე ჯავახიშვილის ქ. N14/11
                       ტელეფონი:    +995 322 94 09 29, +995 595 62 10 40
                               ბანკი:    სს "თიბისი ბანკი"
                     ბანკის კოდი:    TBCBGE22
              ანგარიშის ნომერი:    GE91 TB75 1173 6020 1000 02 (GEL) 
     GE65 TB75 1173 6120 1000 01 (EUR) 
     GE65 TB75 1173 6120 1000 01 (USD) ბანერი

საქართველო და კავკასიონი, დოკუმენტური ფილმი

13 მნიშვნელოვანი ფაქტი საქართველოს შესახებ

აბანოს უღელტეხილი, საქართველო - კავკასიის უმაღლესი სამანქანო უღელტეხილი (2,950 მეტრი)ASM © 2016