უახლოესი ქალაქი: გორი, მხარე: შიდა ქართლი, XI საუკუნემხარე: მცხეთა-მთიანეთიქალაქი სპეციალური სტატუსით: თბილისი, V საუკუნეუახლოესი ქალაქი: გორი, მხარე: შიდა ქართლი, ძვ. წ. II—I ათასწლეულიმხარე: იმერეთი, ძვ. წ. VII—I საუკუნემხარე: სამცხე-ჯავახეთი, X—XVI საუკუნე
ბანერი

საქართველო და კავკასიონი, დოკუმენტური ფილმი

13 მნიშვნელოვანი ფაქტი საქართველოს შესახებ

აბანოს უღელტეხილი, საქართველო - კავკასიის უმაღლესი სამანქანო უღელტეხილი (2,950 მეტრი)ASM © 2016